Hendrikus Antonius van Perlo 18 jaar

Geboren 5 juni 1931 te Wijchen
Overleden 3 februari 1950 te Nijmegen ( smederij St.-Agnetenweg, Neerbosch.)
Woonplaats ten tijde van overlijden: Wijchen
Begraven op het Rooms Katholieke kerkhof van de Sint-Antoniuskerk te Wijchen

Bron: Bart Janssen, Het verdriet van Nijmegen 1940-1945 blz 503 en 947 en oorlogsdodennijmegen.nl

 

Henk van Perlo was verloofd met Willemien A.M. Theunissen uit Wijchen en werkte in de dorpssmederij van Jan Haerkens aan de St. Agnetenweg 65 in Neerbosch.

Op de vroege ochtend van vrijdag 3 februari 1950 ’s morgens om 08.15 uur, werd Neerbosch opgeschrikt door een hevige ontploffing die tot in de wijde omtrek te horen was en gepaard ging met een grote drukgolf. Al snel bleek , dat zich in de smederij van Jan Haerkens een verschrikkelijk drama had afgespeeld, waarbij drie doden te betreuren waren en een vierde slachtoffer in het Canisius Ziekenhuis moest worden opgenomen. Bij de ontploffing kwam de eigenaar van de smederij, Jan Haerkens, 47 jaar om het leven, eveneens zijn knechten Henk van Perlo, 19 jaar, uit Wijchen en Wim van Bremen, 18 jaar. Piet Haerkens een 20 jarige neef van de eigenaar, werd zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen.

In de ochtend van 3 februari waren Jan Haerkens en zijn drie knechten in de smederij aan het werk toen zich de ontploffing voordeed. De vier personen werden met zeer grote kracht tegen de grond geslagen. Tegelijkertijd vlogen onderdelen van machines en werktuigen en in de smederij staande voorwerpen alle kanten uit. Ook het dak stortte in. Het was een onbeschrijfelijke ravage.

Onmiddellijk snelden buren te hulp. Zij troffen de 19 jarige knecht Henk van Perlo uit Wijchen dood aan. De tweede knecht, de 18 jarige Wim van Bremen, troffen zij niet aan. Over zijn lot bleef onzekerheid tot de gealarmeerde brandweer hem tijdens het onderzoek aantrof tussen de puinhopen.

De eigenaar Jan Haerkens en de derde knecht Piet Haerkens troffen zij zwaargewond in de smederij aan. Jan Haerkens vertoonde nog tekenen van leven, maar overleed korte tijd later. Piet Haerkens, werd door de toegesnelde buren eerst bij de familie Akkers aan de overkant opgevangen en later naar het Canisius Ziekenhuis overgebracht. Hij had diepe verwondingen aan heup en borst, maar er bestond voor hem geen direct levensgevaar

Jan Haerkens (smid) 47
Wim van Bremen (knecht) 18
Henk van Perlo (knecht) 19

Grote ravage,

De ontploffing had een grote ravage veroorzaakt. De smederij werd nagenoeg geheel vernield en ook de achterzijde van het woonhuis liep ernstige schade op. Verschillende binnenmuren werden uit hun verband gerukt. Gelukkig bevonden de vier kinderen van Jan Haerkens zich niet meer in de slaapkamer. Deze kamer had eveneens ernstige schade opgelopen. Het bedrijfspand en woonhuis boden een troosteloze aanblik. Honderden aan gruzelementen geslagen dakpannen lagen rond het gebouw en een groot aantal machines, fietsen en werktuigen lagen voor de smederij.

Dit is de smederij in Neerbosch, vlak na de ontploffing.

De oorzaak,

Al spoedig stond vast, dat de ontploffing niet veroorzaakt kon zijn door een acetyleenfles of carbidinstallatie. Men vermoedde, dat de oorzaak moest worden gezocht in het ontploffen van een ijzeren buis. Onlangs was een hoeveelheid buizen afkomstig van geallieerd oorlogsmateriaal bij de smederij afgegeven.

Aan de smid, die bekend stond als een zeer goed vakman, was verzocht de buizen geschikt te maken voor weide-afrastering. Vaak moesten ze recht gebogen of juist verbogen worden.

Jan Haerkens, die ook bekend stond als een voorzichtig man, was blijkbaar niet op de hoogte dat de buizen, afkomstig van de geallieerden, gevuld konden zijn met springstof om wegen of versperringen op te blazen.

In de te bewerken buis zat springstof en toen de buis met vuur werd bewerkt veroorzaakte dat de verschrikkelijke ramp.

Amerikanen met de bewuste buizen gevuld met springstof. Dit soort buizen zijn ook bij de smederij afgegeven ter bewerking

Mevrouw (Mies) Haerkens-tromp zette toen samen met Piet Haerkens, een neef uit Malden, het bedrijf voort.

Mien Theunissen, de verloofde van Henk Perlo, trouwde later met Leo van Perlo, de broer van Henk.

In de toenmalige smederij zit nu “salon Esther” een dames kapsalon

Doordat het ongeval, met explosieven uit de 2e Wereldoorlog, plaats vind kan Henk worden gerekend tot Wijchens “oorlogsslachtoffer” die door oorlogsgeweld om het leven is gekomen.