deelnemers 2009
deelnemers 2015
deelnemers 2018
deelnemers 2019
deelnemers 2
deelnemers
deelnemers 2022
veteranendag 2023
deelnemers 2024

Welkom op de website van de Stichting Veteranen gemeente Wijchen.

De stichting heeft ten doel:

Het behartigen van de belangen van de veteranen in de ruimste zin van het woord.

Het bieden van mogelijkheden voor veteranen en/of hun partners om elkaar regelmatig te ontmoeten en onderling ervaring uit te wisselen;

Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het stimuleren van het organiseren van activiteiten zoals bijeenkomsten, reünies en herdenkingen.

Aan te sluiten bij of activiteiten te ontplooien samen met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling.

80 jaar vrijheid in Wijchen.

80 jaar geleden is het zuiden van Nederland bevrijd. In 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.

In onze gemeente staan we daar het komend jaar bij stil.

Wij gaan op verschillende momenten en plaatsen de 80 jaar vrijheid herdenken en vieren. 

Dit doen we op 17 en 18 september 2024 met de herdenking van Operation Market Garden. 

De operatie die ervoor zorgde dat het zuiden van Nederland bevrijd werd. Op 4 en 5 mei 2025 staan we stil bij het herdenken en het vieren van 80 jaar vrijheid.

Zie website gemeente Wijchen

Ook de Stichting Veteranen gemeente Wijchen gaat hierbij ondersteunen.

Op 17 september zal er een programma gepresenteerd worden van 11:00 tot 16:30 uur in en rond het dorpshuis van Balgoij.

Klik hier voor meer info en je aan te melden om mee te helpen.

Wijchen in de 2e Wereldoorlog

Vrijdag 26 april 2024 is er een nieuw gedeelte van de website gepresenteerd.

Dit complete werk is tot stand gekomen na uitgebreide research en vele interviews met nabestaanden van Wijchense oorlogsslachtoffers, waardoor we geprobeerd hebben deze mensen een gezicht te geven.  

Verder bevat dit werk documentatie aangaande crashlocaties van alle neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen op Wijchens grondgebied ten tijde van de tweede Wereldoorlog.  

Wij voelen ons als stichting maatschappelijk verantwoordelijk om de verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden onder de aandacht te blijven brengen.

Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomstbestendig te blijven. 

Vandaar dat de Stichting Veteranen gemeente Wijchen extra aandacht besteedt aan het informeren en delen via social media. 

Met het organiseren van o.a. herdenkingen, Lichtjesavond, deelname aan de Sunset March en de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden wil de stichting naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Anjerperk

Het anjerperk is weer onderhouden door het bestuur en ziet er weer prima uit.

Het plaatsen van nieuwe anjers is mogelijk gemaakt door de gemeente Wijchen. Met dank voor deze gift.

Herdenking omgekomen inwoners gemeente Wijchen tijdens het Bombardement van Nijmegen

Op 22 februari 2024 heeft de herdenking van de omgekomen inwoners van de gemeente Wijchen tijdens het Bombardement van Nijmegen plaatsgevonden bij het monument op de RK begraafplaats in Wijchen.

Op 22 februari 2024 is het 80 jaar geleden dat om 13:28 uur het bombardement op Nijmegen plaatsvond, hierbij kwamen in Nijmegen bijna 800 mensen om het leven.
Ook inwoners uit de gemeente Wijchen kwamen bij dit bombardement om het leven.
Vandaag vond rond 13:15 een korte herdenking plaats door leden van Stichting Veteranen gemeente Wijchen, waarbij een minuut stilte in acht werd genomen uit respect en ter nagedachtenis aan de omgekomen Wijchenaren.
Hierbij waren ook wethouders Martijn Derks (veteraan) en Twan van Bronkhorst van de gemeente Wijchen aanwezig om een krans namens de gemeente Wijchen te leggen. Ook door aanwezigen, waaronder nabestaanden van de slachtoffers werden bloemen op het monument gelegd.
Opdat wij nooit vergeten!

RN 7 heeft een nieuwsuitzending gemaakt over de herdenking in Nijmegen en Wijchen. 

Video afspelen

Onderhoud aan oorlogsgraven en gedenkteken

Op 16 februari hebben een aantal vrijwilligers op de RK begraafplaats in Wijchen een oorlogsgraf en twee monumenten schoongemaakt en nieuwe planten gepoot.

Sunset March 2024

Beste Veteranen,
Afgelopen vrijdag 12 januari jl. is wederom de Sunset March gelopen.
De Sunset March is sinds 19 oktober 2014 een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. In Nijmegen is een nieuwe stadsbrug gebouwd; de Oversteek. Vlakbij het deel van de Waal waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden de Waal zijn overgestoken. Tijdens deze zogenaamde “Waalcrossing” zijn 48 geallieerde militairen omgekomen.
Ga naar deze links om de historie hierover te lezen:
Er werd verzameld op het bruggehoofd van de Oversteek, waar Dick Hesse van de Stichting Sunset March kort het woord nam over de historie en de achterliggende gedachte van de Sunset March.
Wethouder Martijn Derks (veteraan) en voorzitter Jan Evers van Stichting Veteranen gemeente Wijchen leggen de krans.
Het weer zat mee, het werd een indrukwekkende stille tocht met militairen en burgers.
Wethouder Martijn Derks van de gemeente Wijchen liep mee en van de Stichting Veteranen gemeente Wijchen liepen Edwin Stevens, Gerald Tebes, Jan Evers en Marco Hendriks mee. Ger van Rossum stond bij het monument met de bloemen voor de kranslegging.
Er werd verzameld op het bruggehoofd van de Oversteek, waar Dick Hesse van de Stichting Sunset March kort het woord nam over de historie en de achterliggende gedachte van de Sunset March.
Wachten tot bij zonsondergang de 1e lantaarn aan gaat.
Wethouder Martijn Derks (veteraan) en voorzitter Jan Evers van Stichting Veteranen gemeente Wijchen leggen de krans.

Kerstavond, lichtjesavond

Op kerstavond, branden in heel Nederland lichtjes op oorlogsgraven. Een lichtjesavond die al een aantal jaren gehouden wordt ter nagedachtenis aan de gevallenen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Vanavond zijn er kaarsjes geplaatst op 26.538 graven en 218 monumenten. Een groot eerbetoon voor hen die de hoogste prijs betaalden.
Dit jaar een extra kaarsje voor alle mannen en vrouwen die na een uitzending de oorlog in hun hoofd niet meer aan konden.
Wij ondersteunen als stichting het landelijk initiatief “lichtjes op Oorlogsgraven”. Vanavond heeft het bestuur van Stichting Veteranen Wijchen lichtjes op oorlogsgraven gezet in de gemeente Wijchen.

 

 

 

 

 

Wim Peters ontvangt postuum Herinneringskruis.

Op donderdag 21 december 2023 werd postuum het Nieuw-Guinea Herinneringskruis uitgereikt aan Wim Peters, hij kwam om het leven in 1962 tijdens zijn dienstperiode in Nederlands Nieuw-Guinea.
Het herinneringskruis is ingesteld voor Nederlandse militairen die in de periode tussen 28 december 1949 en 23 november 1962 minimaal 3 maanden militaire dienst hebben gedaan in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea of de daaromheen liggende wateren.
Bestuurslid Gerald Tebes van Stichting Veteranen gemeente Wijchen was hierbij aanwezig, hij leverde een belangrijke bijdrage aan het toegekend krijgen van het eerbewijs.