Wijchen in de 2e Wereldoorlog

Dit complete werk is tot stand gekomen na uitgebreide research en vele interviews met nabestaanden van Wijchense oorlogsslachtoffers, waardoor we geprobeerd hebben deze mensen een gezicht te geven.  

Verder bevat dit werk documentatie aangaande crashlocaties van alle neergestorte vliegtuigen en hun bemanningen op Wijchens grondgebied ten tijde van de tweede Wereldoorlog.  

Wij voelen ons als stichting maatschappelijk verantwoordelijk om de verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden onder de aandacht te blijven brengen.

Vrijheid heeft een prijs en heeft onderhoud en aandacht nodig om toekomstbestendig te blijven. 

Vandaar dat de Stichting Veteranen gemeente Wijchen extra aandacht besteedt aan het informeren en delen via social media. 

Met het organiseren van o.a. herdenkingen, Lichtjesavond, deelname aan de Sunset March en de jaarlijkse 4 en 5 mei plechtigheden wil de stichting naast het herdenken van de slachtoffers van en na de tweede wereldoorlog, het bewustzijn vergroten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.